Vanaf heden is het mogelijk om het Rijleskeurmerk, het keurmerk voor rijscholen, aan te vragen.
Als u het keurmerk voor uw rijschool wilt aanvragen, doet u er goed aan vast de onderstaande documenten klaar te hebben. Zeker voor de VOG is het raadzaam om rekening te houden dat een aanvraag 4 – 6 weken kan duren.

Lijst benodigde documenten
Rijschool
1. Uitreksel KvK (mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
2. Inschrijvingsovereenkomst met CBR
3. Verzekeringspolissen gekoppeld aan de rijschool (juridische entiteit)
4. Schriftelijke informatie over de tarieven op de website of folder
5. Indien gebruik wordt gemaakt van RIS (Rijopleiding in Stappen): een geldige RIS-identificatiepas met certificaatnummer
6. Ondertekende gedragscode

Per eigenaar
7. VOG van de eigenaar op de risicogebieden: geld, diensten, zakelijke transacties, proces en personen (niet ouder dan 3 jaar ten tijde van de audit). Als u ons keurmerk aanvraagt kunt u de VOG aanvragen via het Centrum voor Certificatie door een email met uw voor- en achternaam te sturen naar liesbeth@centrumvoorcertificatie.nl.

Per rijinstructeur
8. Een geldig ID of paspoort van rijinstructeur en rijinstructeur
9. Diploma’s van middelbare school of hoger
10. Een geldige WRM Bevoegdheidspas
11. Een geldig Nederlands rijbewijs
12. VOG van de rijinstructeur op de risicogebieden: geld, diensten, zakelijke transacties, proces en personen (niet ouder dan 1 jaar ten tijde van de audit). Als u ons keurmerk aanvraagt kunt u de VOG aanvragen via het Centrum voor Certificatie door een email met uw voor- en achternaam te sturen naar liesbeth@centrumvoorcertificatie.nl.
13. Ondertekende gedragscode

Per rijinstructeur in opleiding
14. Geldige legitimatie van RIO
15. Geldige ontheffing van RIO

Een audit zal onderdeel uitmaken van de aanvraag. De auditor zal o.a. vragen om onderstaande aspecten inzichtelijk te maken.
a. verkeersleermiddelen
b. lesovereenkomst
c. de leerlingenadministratie
d. een plan van aanpak en een (digitale) agenda met rijlesplanning 
e. een overzichtelijke leerlingenvorderingsregistratie
f. lesvorderingen van de leerling van het lopende en afgelopen jaar
g. uitslagformulieren gekoppeld aan de inschrijvingde
h. CBR (Toponline) examen(reservering)registratie 
i. kwartaal- en jaaroverzichten van toets- en examenmutaties
j. het aantal examens per kalenderjaar
k. de facturatie
l. afspraken en betalingen met en van de leerling van het lopende en afgelopen jaar