TARIEVENBLAD

Voor het verkrijgen en behouden van het Rijleskeurmerk 

Uitgave: Centrum voor Certificatie
Vastgesteld: 19 december 2018

1. Jaarlijkse kosten 
Als er geen bijzonderheden zijn bedragen de gemiddelde jaarlijkse kosten voor een rijschool met 1 rijinstructeur over 3 jaar € 280,- per jaar. Per extra rijinstructeur bedragen de extra jaarlijkse kosten € 45,-. 

Bij meerdere vestigingen zijn de kosten afhankelijk van het aantal vestigingen. Hierbij wordt een tarief gehanteerd van € 102,50 per audit-/rapportage uur;  € 35,- per reisuur en € 0,29 per km. 
Rijscholen met meerdere vestigingen kunnen bij het Centrum voor Certificatie een offerte aanvragen voor de keuring en controles.

Hieronder vindt u een toelichting van de jaarlijkse kosten.

2. Toelichting
Toelichting van de kosten
De initiële audit vindt plaats vóór opname in het register. Als er geen bijzonderheden zijn zal er vervolgens in jaar 2 en jaar 3 een schriftelijke controle audit plaatsvinden. In het vierde jaar vindt een herkeuring op locatie plaats (deze is gelijk aan een initiële audit), etc.

Kosten initiële audit: € 540,- 1)
Kosten schriftelijke controle audit: € 150,- 1)

1)Bij deze kosten is ervan uitgegaan dat er tijdens de audits geen sprake is van afwijkingen van de norm, waardoor geen vervolgonderzoek nodig is. Indien er een non conformity is geconstateerd, bedragen de gemiddelde kosten per non conformity € 25,- voor het vervolgonderzoek. De kosten zijn echter afhankelijk van de bestede uren van de auditor.

Gespreide betaling
Als rijschool kunt u ervoor kiezen om over drie jaar hetzelfde bedrag van € 280,-1) (+ € 45,- per extra rijinstructeur) te betalen. De voorwaarde is dan dat u zich voor minimaal drie jaar inschrijft voor het Rijleskeurmerk.

Inschrijvingskosten
Als een rijschool voor de eerste keer een inschrijving doet, zijn er geen inschrijvingskosten verschuldigd. Als het contract anders dan bij wijze van sanctie is opgezegd kan de rijschool opnieuw een aanvraag voor deelname indienen. Voor dit verzoek tot herinschrijving als deelnemer wordt € 300,- in rekening gebracht.

Jaarlijkse kosten voor opname in het register
Als een rijschool voor het Rijleskeurmerk is gecertificeerd, zijn er geen kosten verschuldigd voor opname van de rijschool in het register.Wel wordt per extra handelsnaam € 25,- in rekening gebracht voor opname in het register.

Algemeen
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor het innen van de jaarlijkse kosten wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. De kosten worden jaarlijks vanaf 1 januari 2020 geïndexeerd aan de hand van de CBS prijsindex.